El Día Europeo del Deporte Escolar (ESSD) es un día escolar dedicado a divertirse, a jugar juntos, para promover la actividad física y la salud para todos. El Colegio San Viator, como colegio comprometido con el deporte y la salud, está celebrando esta semana del 21 al 27 de septiembre (coincidiendo con la semana de la movilidad) y cumpliendo con las recomendaciones de la OMS de realizar actividad física al menos 1hora al día todos los alumnos”.

Eskola Kirolaren Europako Eguna dibertitzeko, elkarrekin jolasteko eta guztiontzako jarduera fisikoa eta osasuna sustatzeko eguna da. San Viator Ikastetxea, kirolarekin eta osasunarekin konprometitutako ikastetxea den aldetik, aste honetan ospatzen ari da, irailaren 21etik 27ra (mugikortasunaren astearekin bat eginez), eta OMEren gomendioak betetzen ari da, hau da, ikasle guztiek gutxienez ordubetez jarduera fisikoa egitea «.