Identitatea eta Balioak

01. Pertsona

Heziketa integrala, inklusiboa eta kulturartekoa

Erantzukizuna eta errespetua

Ikasle bakoitzaren hurbileko laguntasuna.

Zintzotasuna.

02. Espiritualtasuna

Fedearen bizipena, ospakizuna eta adierazpena

Harmonia: norbanako bakoitzak zoriontsu egiten duen hori lortzeko eta, aldi berean, gainerakoak zoriontsu egiteko jarduten duenean

Bizimodu ebanjelikoa.

03. Gizartearekiko eta ingurumenarekiko konpromisoa

Talde lana.

Erantzukizuna.

Sentiberatasuna eta proaktibitatea.

04. Jarrera ekintzailea

Gogo handia eta dinamismoa.

Pentsamendu sortzailea.

Soluzio originalak proposatzea.