IKASTURTE HONETAKO HELBURUAK

  • Aurreko urtetako konpromisoak gogoratu eta hauen betetze maila berrikusi.
  • Kontsumo eta elikadura jasangarriago baten aldeko hezkuntza bermatuko duten egokitzapenak egin programazioetan. Hauetan, ikaslearen inguruko (familia, lagunak, ikastetxea, herria…) kontsumoa eta elikadura ohituren analisia baimenduko duen parte hartze sistematikoa bultzatu eta konpromisoak hartzea eta hobetze-proposamenak egitea barneratu.
  • Ikastetxeko dokumentu ofizialetan (Ingurumen deklarazioan, Hezkuntza Proiektuan, erosketa protokoloan, instalazioen erabileraren araudian, familientzako informazio orrietan, ikasturte hasierako zirkularretan, jantokiko dokumentuetan…) beharrezkoa denean, kontsumoa eta elikadura arduratsurako (jasangarria, solidarioa) jarraibide eta zehaztapen batzuk barneratu (baita atsedenaldiko hamaiketako, urtebete ospakizun eta desplazamenduei dagokienez).
  • Ikastetxeko kontsumo datuak eta ohituren berrikusketa sistematizatu: paper eta materialak, ura, energia, mugikortasuna, hondakinen kudeaketa, jantokia, jolastokia eta urtebetetze ospakizunetan…

2018-19ko ikasturte honetan Elikadura Osasuntsua da Eskolako Agenda 21en landuko dugu gaia. Elikagaien kontsumo-ohiturak aztertu eta aukera desberdinak aurkeztuko ditugu: produktu hurbilen kontsumoa, bildurik gabeko erosketa, nekazaritza ekologikoa, elikagaiak alferrik ez  galtzea ekiditea eta haien hondakinak birziklatzea, neurriz kanopoko baliabide eta energiaren xahuketa, kutsadura eta desberdintasun sozialak murriztea lortu dezagun.

Zuen parte hartzea oso garrantzitsua da.